2022. január 19., szerdaMa Sára napja van. Nappali nézet Éjszakai nézet EUR: 356,00 Ft | USD: 313,00 Ft | CHF: 342,00 Ft
2022.01.19. Sára Nappali nézet Éjszakai nézet EUR: 356,00 Ft | USD: 313,00 Ft | CHF: 342,00 Ft
Kezdőlap / Tudomány / Miért van kétpártrendszer az Amerikai Egyesült Államokban?

Hirdetés

Miért van kétpártrendszer az Amerikai Egyesült Államokban?

Az Amerikai Egyesült Államok 1787-ben elkészített s mindmáig érvényben lévő alkotmányában egyetlen szó sem esik a pártokról. A Philadelphiában ülésező alapító atyák, vagyis az alkotmányozó konvenció tagjai a felvilágosodás hagyományainak megfelelően úgy gondolták, hogy a pártok teljesen feleslegesek. Hiszen minden értelmes ember képes belátni, mit kíván a közjó, és ha becsületes, ennek megfelelően fog cselekedni. Csak éppen arról feledkeztek meg, hogy az embernek nemcsak értelme és becsülete van, hanem érdekei is, amelyek tükrében egészen eltérő nézeteket lehet kialakítani a közjóról.

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának aláírása 1787-ben

Az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának aláírása 1787-ben

Fotó: Mpi / Getty Images Hungary

Már az alkotmány ratifikálása idején (1787–1788) két nagy politikai csoportosulás jött létre. Az alkotmányt azok ellenezték, akik féltették az államok függetlenségét a szövetségi kormányzattól, valamint az adósok, a nyugati területek farmerei, a szegényebbek és műveletlenebbek. Őket nevezték antifederalistáknak. Műveltebb, gazdagabb, a városokban és a keleti parton élő ellenfeleiknek, a federalistáknak sikerült biztosítaniuk az alkotmány életbe léptetéséhez szükséges többséget. E két csoportból nőtt ki az első kétpártrendszer.

Hirdetés

Federalisták és republikánusok

Az első elnök, George Washington még arra törekedett, hogy a legkülönbözőbb nézeteket valló politikusokat egyaránt bevonja első kormányába (1789–1793). Hamarosan be kellett látnia, hogy csak az erős központi kormányzat híveire támaszkodhat, akik ipari és kereskedelmi érdekeket képviselnek, a külpolitikában a britek szövetségesei, és az anarchiát tartják a fő veszedelemnek. Ők voltak a federalisták, akiket ellenfeleik monokratáknak (az egyeduralom híveinek) csúfoltak. Ellenfeleiket a történetírás jeffersoni republikánusok néven emlegeti, hogy elkülönítse őket a későbbi republikánusoktól. Ők a központi kormányzattal szemben az államok és az egyének jogait védelmezték, abban reménykedtek, hogy az ország a szabad farmerek köztársasága és Franciaország szövetségese marad.

Ők a zsarnokságot tartották nagyobb veszélynek,

és ellenfeleik mobokratáknak (csőcselékuralom híveinek) nevezték őket. 1820 körül megszűnt a Federalista Párt, és minden jel arra mutatott, hogy megvalósul a felvilágosult gondolkodók álma, a pártviszályok nélküli köztársaság.

Whigek és demokraták

Ám elég volt egy kisebb gazdasági válság ahhoz, hogy az ellentétek újra kiéleződjenek, s az 1830-as évekre már ki is alakult a második kétpártrendszer, az Andrew Jackson elnök személye körül tömörülő Demokrata Párté és ellenfeleié, akik angol mintára Whig Pártnak nevezték magukat. Az előbbiek a kisemberek pártjának tüntették fel magukat, de voltak köztük gazdag rabszolgatartók, értelmiségiek, keleti munkások és nyugati farmerek is, akiket csak az kötött össze, hogy az egyenlőség nevében elítéltek minden gazdasági és politikai kiváltságot. A Whig Pártot a befutottak, a nagyvárosok és a gazdagabbak pártjának tartották, de azok a szegények is rájuk szavaztak, akik

nagyobb szerepet szántak a kormányzatnak a gazdasági fejlődésben,

és szerették volna, ha utat, vasutat vagy csatornát építenek a környékükön. A Demokrata Párt mindmáig fennmaradt: előbb a rabszolgatartást védelmező Déllel azonosult, majd a nagyvállalkozók ellenfeleit tömörítette. Franklin Delano Roosevelt a XX. században e pártból kovácsolta össze a New Deal jegyében a munkások, liberálisok, katolikusok és az etnikai kisebbségek közös reformpártját, amelyet napjainkban is inkább a hagyományok ellenfelei, a városlakók, az etnikai kisebbségek, a fiatalabbak, a déliek és északkeletiek, valamint a magukat liberálisnak valló személyek támogatnak.

Andrew Jackson

Andrew Jackson

Fotó: Bettmann / Getty Images Hungary

Republikánusok és demokraták

A Whig Párt az 1850-es években bomlott fel, s tagjai más csoportokkal egyesülve létrehozták a Republikánus Pártot. Kezdetben a szabad munka és az állam által is támogatott gazdasági fejlődés híveit tömörítette, a polgárháború idején innen kerültek ki az unió leghatározottabb támogatói és a rabszolgatartás ellenfelei. Később a puritánabb elveket valló protestánsok és az üzletemberek pártjának tekintették, amely hajlott a központi hatalom megerősítésére, a szesztilalom elfogadására és az aktívabb külpolitikára. A demokraták ellenezték az aktív külpolitikát, a szesztilalmat, a magas vámokat és a központi kormányzat költekezését. Hogyan […]

A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!

Forrás:
https://index.hu/tudomany/til/2021/12/01/tortenelem-egyesult-allamok-ketpartrendszer-republikanusok-demokratak/

*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!

Hirdetés

Lehet, hogy érdekel...

Be lehet-e zárni a pokol kapuját?

Be lehet-e zárni a pokol kapuját?

Az eddigi próbálkozások ugyanis kudarcot vallottak, az alvilági hely pedig mindmáig zavartalanul üzemel. Most azonban az …