2022. május 20., péntekMa Bernát, Felícia napja van. Nappali nézet Éjszakai nézet EUR: 384,00 Ft | USD: 363,00 Ft | CHF: 373,00 Ft
2022.05.20. Bernát, Felícia Nappali nézet Éjszakai nézet EUR: 384,00 Ft | USD: 363,00 Ft | CHF: 373,00 Ft
Kezdőlap / Belföld / Az egykori miniszterelnök felesége volt a magyar Mona Lisa

Hirdetés

Az egykori miniszterelnök felesége volt a magyar Mona Lisa

Bittó István 1822. május 3-án született köznemesi, de tehetős családban a csallóközi Sárosfán. Édesapja, Bittó Benő Pozsony vármegye alispánja volt. Tizennégy gyermeke közül hatan élték meg a felnőttkort, négyen közülük fontos közéleti tisztséget viseltek. Közülük a legmagasabbra István jutott, aki a pesti piarista gimnáziumban érettségizett. 1843-ban a fővárosban szerzett jogi doktori oklevelet és ügyvédi képesítést. Előbb aljegyzőként szolgált, majd 1847–1848-ban Pozsony vármegye főszolgabírája, és Dunaszerdahely képviselője lett az országgyűlésben. A szabadságharc bukása után Szemere Bertalannal előbb Várnába, majd Isztambulba menekült, ahonnan Franciaországba emigrált, és a gróf Teleki László vezette emigránsegyesület titkára lett. 1851-ben amnesztiával hazatért és egy évtizedig drávafoki birtokán gazdálkodott, távol tartva magát a politikától. 1861-ben bukkant fel ismét a közéletben, és 

Deák Ferenc híveként többször országgyűlési képviselővé, sőt, a képviselőház alelnökévé is megválasztották.

Hirdetés

Pénzügyi válságok, korrupciós botrányok

1871-ben az Andrássy-kormányban igazságügyi miniszter lett.

Egyénisége ritka kedvességű, modora lebilincselő, figyelme nagy dolgokra és apró részletekre egyaránt kiterjed.

– írta róla miniszteri kinevezésekor a Pesti Napló. Hivatali idejében folytatódott a bírósági szervezet reformja, az újonnan létrehozott királyi járásbíróságok és törvényszékek indulásához megtalálták a szükséges helyiségeket és kialakították a bírói és tisztviselői kart. Felállították a dualizmus kori bírósági szervezetrendszer alapegységeit jelentő elsőfokú bíróságokat. 1871. december 28-án kiadott köriratában hangsúlyozta:

A birósági szervezet inkább mint minden más törvény vagy intézmény, azzá válik, amivé azt, törvény alkalmazására hivatott személyek teszik; áldásos a hazára és annak polgáraira, biztositéka az alkotmánynak, a köz- és magánjognak, a békének, a rendnek és személynek: ha a biró magasztos feladatát felfogva, mint az állam élő lelkiismerete, pánczélozva minden jogtalan befolyás ellen, mindenik esetben a törvényt emeli érvényre.

1872 szeptemberében Deák javaslatára megválasztották a képviselőház elnökévé. Pénzügyi válságok és korrupciós botrányok között igyekezett megőrizni a Ház egyensúlyát és tekintélyét. Elnöksége alatt született törvény a Ludovika Akadémia és a kolozsvári egyetem felállításáról, a fővárosi törvényhatóság megalakításáról, a határőrvidék visszacsatolásáról és rendezéséről.

Egy év a miniszterelnöki székben

A csendes, visszafogott politikus karrierje – barátja, Deák Ferenc hathatós támogatásával – gyorsliftként emelkedett. 1874. március 21-én Ferenc József Magyarország miniszterelnökévé nevezte ki. Egyáltalán nem repdesett örömében, korántsem alélt el a nagy megtiszteltetéstől, az uralkodónak valósággal rá kellett tukmálni a megbízatást. Eötvös Károly Magyar alakok című (1901) könyvében így írta le miniszterelnöki kinevezését:

a király sok embert megkérdezett: ki legyen a miniszterelnök. Akkor hallgatta meg először Ghyczy Kálmánt és Tisza Kálmánt is. Meghallgatta Bittót is, a ház elnökét. S egyszer csak azt mondja neki: – Önt bízom meg a minisztérium megalakításával. Hejh aki adta! Most ijedt meg már igazán Bittó István. Hát hiszen az igaz, hogy ő házelnök volt, igazságügyminiszter is volt, Somogy vármegyének főszolgabírája is volt s a függetlenségi harc után bujdosó is volt, de elvégre mégis csak táblabíró volt. Hogy lehessen ő miniszterelnök? – […]

A teljes cikk megtekintéséhez és tovább olvasásához KATTINTSON IDE!

Forrás:
https://index.hu/belfold/2022/05/03/az-egykori-miniszterelnok-felesege-volt-a-magyar-mona-lisa/

*Tisztelt Olvasó! Amennyiben a cikk tartalma módosult vagy sértő elemeket tartalmaz, kérjük jelezze számunkra info@net-front.hu e-mail címen!

Hirdetés

Lehet, hogy érdekel...

A progresszív liberálisok célja a családok megsemmisítése

“A magyar kormány 2010 óta nagyon sokat tett azért, hogy magától értetődő igazságok is legyenek, …